மரபினை கைவிடும் வியாபார முறைகள்!

மரபுவழியில் நாம் இன்னும் நடாத்திக் கொண்டிருக்கும் Brick and Mortar வகை வியாபார முறை உலகில் மிக வேகமாக இறந்து கொண்டிருப்பதாக அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. காரணம் – மின் வணிகம் ( E Commerce ) இதை நாமும் தற்போது அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். E Commerce க்கான வரவேற்பு இலங்கையிலும் திருப்திகரமாகவே உள்ளது. நுகர்வோன் தனது கைகளிலேயே அதிக அலைச்சலில் இல்லாமல் பொருட்களை தேர்வு செய்யும் சுதந்திரத்தை Online Stores அளிக்கின்றது. அதோடு, மேற்குறிப்பிட்டது போல,…

பகிர: