எரிபொருள் விலைச் சூத்திரம் : சிதம்பரச் சக்கரத்தை பேய் பார்த்த கதை

எரிபொருள் விலைப் பொறிமுறை என்று எதை மறைத்து வைத்திருக்கின்றனர்? முந்தி எல்லாம் சும்மா ஏத்திக்கி இருந்தானுகள்!  இப்ப விலைச் சூத்திரமாம்! என்ன கருமமோ? அதச் சொல்லி ஏத்துறானுகள்!! போன்ற புலம்பல்களை சமூக வலைத்தளங்கள் தொடங்கி, தெருமுனைகளில் கூட கேட்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த சூத்திரத்திற்கு அமைவாக, தற்போது எரிபொருள்களுக்கான விலை மீண்டும் ஏற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் விலைச்சூத்திரத்திற்கு அமைவாக லீற்றருக்கு 11 ரூபாவால் அதிகரிக்க வேண்டிய பொதுப்போக்குவரத்து மற்றும் மீன்பிடிப் படகுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகன டீசலுக்கான விலையினை மட்டும் உயர்த்தாமல்…

பகிர:

Dollar இன் நாணய மதிப்பிறக்கம் சாத்தியமா? : ஒரு சுருக்கம்!

Myth: US Dollar is money. Fact: Gold & Silver are money. US Dollar is legal tender/debt brought down to low parcels for spending purposes தற்போது சர்வதேசம் எதிர்நோக்கும் பொருளாதார மந்தம் மற்றும் நாணய மதிப்பிறக்கம் போன்றவற்றிற்கு காரணமாக கூறப்படும் அமெரிக்க Dollar ன் பெறுமதி அதிகரிப்பிற்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. முக்கியமாக, திடுக்கென சனாதிபதியான ட்ரம்பின் பொருளாதார கொள்கை – உள்நாட்டு கைத்தொழில் துறையினை பலப்படுத்துவது! அதற்காக…

பகிர: